Plán výstav a kongresov v roku 2019

 

 

 

XX. Rinofest 28.-29.1. Ružomberok
XXXIX. Červeňanského dni 13.-15.3. Bratislava
XXI. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti 10.-12.4. Ružomberok

Kongres sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

12.-13.4.

Bratislava
XXII. Slovenský kongres úrazovej chirurgie 20.-21.5. Tále
Konferencia slovenskej urologickej spoločnosti 5.-7.6. Martin

Kongres SSO

4.-6.9.

Šamorín

Nová Veterinária 26.-27.10. Nitra

Kongres sekcie endoskopickej chirurgie

21.-22.11.

Tále