Spoločnosť RADIX vznikla v roku 1991 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dodávaním zdravotníckej techniky, materiálu, implantátov a komplexným vybavovaním zdravotníckych zariadení od ambulancií až po zariadenia nemocničného typu. Spolupracujeme výlučne s renomovanými svetovými výrobcami zdravotníckej techniky.

 

 

Jedným z rozhodujúcich kvalitatívnych kritérií je systém riadenia kvality a certifikát STN EN ISO 9001:9015, ktorý spoločnosť RADIX v roku 2004 získala. Spolu s profesionálnym prístupom pracovníkov firmy vytvárame predpoklady pre dosiahnutie vysokej miery spokojnosti našich zákazníkov.

 

Politika spoločnosti je dostupná TU.