Nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

II. gynekologicko - pôrodnícka klinika SZU

Odborný garant: MUDr. Tibor Bielik, PhD., h.doc.

Typy výkonov:

 

Endoskopické gynekologické operácie