Výber z našich najvýznamnejších realizácií

 Chirurgické pracoviskáChirurgický pavilón Nitra

Chirurgický pavilón Liptovský Mikuláš

Chirurgický pavilón ÚVN Ružomberok

Centrálne operačné sály Levice

Chirurgická klinika Košice

FNsP Žilina

FNsP Prešov

UN - Košice

FNsP Banská Bystrica

Sanat Levice

 

 

Urologické pracoviská

 

Urologické oddelenie Prešov

Urologické oddelenie Nitra

II. Urologická klinika SZU Banská Bystrica

 

 

Gynekologické pracoviská

 

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UN Bratislava

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU Banská Bystrica

Gynekologicko-pôrodnícka klinika UN Martin

FNsP Žilina

FNsP Prešov

Gynecology Prešov

GPN Bratislava

 

 

Neurochirurgické pracoviská

 

Neurochirurgická klinika SZU Banská Bystrica

Neurochirurgická klinika Nové Zámky

 

 

ORL pracoviská

 

ÚVN Ružomberok

FNsP Prešov

UN Košice

FNsP Banská Bystrica

FNsP Nitra

FNsP Trenčín

UN Martin

 

 

Ortopedicko-traumatologické pracoviská

 

UN Košice

FNsP Prešov

ÚVN Ružomberok

FNsP Banská Bystrica

FNsP Nitra

FNsP Nové Zámky

Nemocnica Dunajská Streda

Nemocnica Košice - Šaca

Nemocnica Bojnice

NsP Dolný Kubín

Železničná nemocnica Košice

Clinica Orthopedica Bratislava