V roku 2015 sme založili projekt Akadémia Vzdelávania Špecialistov. V rámci našej Akadémie poskytujeme postgraduálne vzdelávanie pre lekárov - rezidentov, ale aj pre skúsených endoskopistov a taktiež pre sestry na operačných sálach.

 

Témy, ktorým sa pravidelne počas našich podujatí venujeme, zahŕňajú:

 

  • základné zručnosti v laparoskopii
  • intrakorporálne šitie a uzlenie v laparoskopii
  • laparoskopická urológia
  • hysteroskopia a hysterektómia
  • sťažené zabezpečenie dýchacích ciest
  • totálna endoprotetika kolena, bedra a ramena
  • správne čistenie a starostlivosť o inštrumenty na sále

 

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu:

 

www.academiamedica.sk

 

 

Newsletter - I. rok Akadémie

 

Bone preservation
for Primary
Hip ArthroplastyBone preservationfor PrimaryHip Arthroplasty