Atos Medical začal prvý výskum a vývoj hlasovej protézy Provoxv roku 1987. V priebehu rokov tvrdo pracoval na vývoji Provox systému a pomoci pacientom po laryngektómii. Aj v súčastnosti naďalej investuje značné prostriedky do programov pre vývoj produktov a školenia pre ušné, nosové a krčné špecializácie.