Konštrukcia väzu LARS je výsledkom dlhoročného detailného výskumu za účelom zistenia najvhodnejšieho materiálu
a techník aplikáciepre vytvorenie rôznych typov väzov.
Použitým materiálom je polyetyléntereftalát – priemyselné polyesterové vlákno ktoré má ideálne vlastnosti ako náhrada
väzov. Každý typ väziva LARS obsahuje špecifické množstvo a dĺžku vlákien, v závislosti od úmyslu použitia.

Konštrukcia väzu LARS je výsledkom dlhoročného detailného výskumu za účelom zistenia najvhodnejšieho materiálu a techník aplikácie pre vytvorenie rôznych typov väzov. Použitým materiálom je polyetyléntereftalát – priemyselné polyesterové vlákno ktoré má ideálne vlastnosti ako náhrada väzov. Každý typ väziva LARS obsahuje špecifické množstvo a dĺžku vlákien, v závislosti od úmyslu použitia.

 

Väzy LARS sú určené pre intra alebo extraartikulárnu rekonštrukciu natrhnutých väzov.

 

Klinicky overené použitie LARSu zahŕňa:

• PCL rekonštrukciu

• ACL rekonštrukciu inštr

• Posilnenie mediálno – kolaterálneho väzu

• Natrhnutie achillovej šľachy

• Laterálnu nestabilitu členku

• Vyvrtnutie akromio – klavikulárneho kĺbu

• Rekonštrukciu rotátorovej manžety