V ortopédii, ako aj v iných disciplínach, je možné pokročiť iba ak máte priestor pre inováciu a podmienky na hľadanie nových riešení. Firma MATHYS na tejto stratégii pracuje už od roku 1958.