Všetky produkty Vám vždy zabezpečia, že budete mať k dispozícii pre svoju prácu potrebný priestor, ktorý potrebujete k výkonu  Vášho povolania.

 

 

V našej ponuke nájdete:


BOOKLER – Flex Arm

BOOKLER – Strong Arm

BOOKLER – univerzálny rámový systém

BOOKLER – univerzálny urologický operačný systém

BOOKLER – Nathanson Flex Arm a pečeňový rozvierač

BOOKLER – univerzálny Flex Arm

CHRISTOUDIAS – dvojitý grasper

BOOKLER – univerzálny gynekologický operačný systém

LAP RACK – držiak laparoskopických inštrumentov

BOOKLER - univerzálny systém

MINI-BOOKLER - pre malé zákroky a detskú chirurgiu