Minntech Corporation je lídrom v oblasti vývoja, výroby a uvádzania na trh zdravotníckych zariadení na sterilizáciu a vodou čistených produktov. Minntechktorá bola založená v roku 1974 a verejnosti je známa od roku 1983zamestnáva približne 400 ľudí. Minntech bola a je novou definíciou dokonalosti viac ako 35 rokov.

 

Minntech sa skladá z niekoľkých obchodných skupín -  Systems Group, liečebné technológie Group a najväčšej Medivators endoskopia Group. Lekársku spoločnosť Byrne získal Minntech Corporation v auguste roku 2011 a je začlenená do skupiny MEDIVATORS endoskopia. Tieto obchodné skupiny zostanú bez zmeny, len firemné meno Minntech sa zmení na MEDIVATORS.