MODULITH® SLX-F2

je dokonalým riešením pre viacrežimovú liečbu močových kameňov. Integrovaná StorMTouch centrálna ovládacia plošina zabezpečuje skutočné centralizované ovládanie všetkých nástrojov, z ktorých toto veľmi flexibilné, multifunkčné pracovisko pozostáva a poskytuje maximálne jednoduché používanie.