VascoCare predstavuje novú dynamickú firmu ktorá investuje do vyvíjania inovatívnych technológií pre zlepšenie dizajnu polohovadiel pre pacientov a podporných povrchov pre pacientov.