Našou obchodnou prioritou je komplexná starostlivosť o klienta.

Okrem samotného predaja, záručných a pozáručných opráv máme vypracované systémy komunikácie s klientom:

 

  • servisné číslo – priamy kontakt na nášho servisného technika v prípade poruchy
  • poradenská činnosť – ak sa vyskytne u klienta akýkoľvek problém, môže ho okamžite konzultovať s našim servisným oddelením
  • zapožičiavanie prístrojov a nástrojov počas opravy - disponujeme širokým sortimentom nástrojov a prístrojov, ktoré máme pripravené na sklade
  • v našom produktovom portfóliu sú iba takí dodávatelia, ktorí spĺňajú najvyššie požiadavky kvality
  • servisný technik vykonáva pravidelné servisné prehliadky, čím predchádzame poruchám prístrojov
  • pri odovzdávaní prístrojov alebo zložitejších nástrojov vždy zaškolíme personál podľa potrieb zákazníka
  • rozšírili sme počet externých technikov pracujúcich v jednotlivých regiónoch
  • servisné stredisko disponuje najmodernejšou technikou
  • naši servisní technici sa zúčastňujú pravidelných odborných školení u nás a v zahraničí

 

 

Sme držiteľmi ISO 9001:2008, čo nás zaväzuje ku stále kvalitnejšej práci a dôslednejšej vstupnej a výstupnej kontrole.